OFERTASERWIS

SERWIS

Firma DORTEX oferuje fachowe usługi na najwyższym poziomie, w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych , chłodniczych oraz wentylacyjnych. Gwarantujemy szybki dojazd, niezwłoczne usunięcie awarii oraz satysfakcję klienta.KLIMATYZACJA

Korzystając z klimatyzatora sprawiamy, że na parowniku (część wewnętrzna) zbierają się grzyby, bakterie i kurz. Również skraplacz (część zewnętrzna) narażony jest na zabrudzenia - kurz z ulicy, pyłki drzew, czy ptasie pióra. Brak konserwacji urządzenia powoduje straty w wydajności i zużyciu energii elektrycznej. Poza tym nagromadzone na parowniku grzyby i bakterie wpływają negatywnie na zdrowie osób przebywających w pobliżu klimatyzatora. Klimatyzator należy regularnie konserwować przynajmniej 1-2 razy w roku. W skład przeglądu klimatyzatora wchodzi:


√   Odgrzybienie i odkażenie klimatyzatora
√   Wyczyszczenie filtrów
√   Sprawdzenie szczelności układu
√   Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego
√   Kontrola działania funkcji urządzenia

konserwacja odgrzybianie czyszczenie przegląd serwis klimatyzacji klimatyzatora wrocław

CHŁODNICTWO

Każde urządzenie mechaniczne wymaga regularnych przeglądów oraz konserwacji dla bezawaryjnej pracy. Wymiana filtrów i olejów w sprężarkach, czyszczenie skraplaczy oraz parowników to tylko podstawowe czynności jakie każdy układ chłodniczy powinien przejść przynajmniej raz w roku.


serwis konserwacja naprawa awaria chłodnictwo lodówka komora wrocław

WENTYLACJA

System wentylacyjny szybko ulega zanieczyszczeniu pyłem, kurzem i grzybami. Zaniedbywanie konserwacji powoduje, że może on powodować pogorszenie zdrowia osób znajdujących się w wentylowanym pomieszczeniu. Poza tym okresowe przeglądy pozwalają na zmniejszenie ponadnormatywnych obciążeń elementów mechanicznych instalacji.


serwis konserwacja przegląd naprawa awaria wentylacja klimatyzacja wrocław